12-08-08

Sotscop

nar

koning                                                             

 

Titel: Die genoughelycke cluichte van den Sotscop
Auteur: Luc van Balberghe
Genre: satirisch wagenspel
Bezetting: 4 heren en 2 dames, of 3 heren en 3 dames + spreekkoor met voorzegger.
Duurtijd: 20 minuten
Geschreven in: 2008
Personages:
- De Koning
- Sotscop, de hofnar (m/v)
- De Vlijtigen: een man en een vrouw
- De Vadsigen: een man en een vrouw
- Het spreekkoor met Voorzegger.

Locatie en decor:
Een platte wagen met achterdoek aan een stang tussen twee opstaande palen. In het midden, een met fluwelen hoes beklede stoel als koningstroon.

Als het volk mort…
In een fictief koninkrijk leven twee bevolkingsgroepen. De Vlijtigen werken hard en betalen veel belastingen, de Vadsigen roepen luid en laten zich onderhouden.
De koning denkt dat zijn macht eendracht creëert in zijn land, maar het volk mort… De ene groep vindt dat hij te veel betaalt, de andere dat hij te weinig krijgt.
Sotscop, de hofnar, houdt iedereen een spiegel voor. Wanneer ten slotte de Vlijtigen de koning afzetten en Sotscop tot hun koning willen benoemen, moet hij partij kiezen…

Dit wagenspel, dat ook als eenakter kan gespeeld worden, is een (heel laat) postmiddeleeuws koningsdrama met zeer herkenbare trekjes en dubbelzinnige toespelingen. Eventuele gelijkenis met bestaande toestanden of personen is niet helemaal toevallig.

Het stuk is, geheel in de middeleeuwse traditie van Abele Spelen en Genoeglycke Kluchten, geschreven in verzen. Of iets wat ervoor moet doorgaan…

De pot opHet vrije volkHet wagenspel Sotscop werd gecreëerd ter gelegenheid van Erfgoeddag op 25 april 2010, met 2 voorstellingen in de vroege namiddag op de markt van Rijmenam en met nog eens 2 opvoeringen in de late namiddag op het domein Blijdenberghoeve te Bonheiden. Het was een organisatie van de Gemeentelijke Cultuurdienst. Ivo Ceulemans regisseerde Dorien Kempeneers, Sonja Deprez, Marie-Jeanne Seymons, Raymonda Magriet, Carine Van Dessel en Thomas Goyvaerts

 

Die Genoeghlycke Cluychte van den Sotscop werd op 16 en 17 mei 2011 opgevoerd tijdens de Elckerlycfeesten die in het teken van Middeleeuwse spelen stonden, door de leerlingen van het 2de en 6de jaar van het Instituut Sint-Vincentius à Paulo in Gijsegem (Aalst), onder leidiong van Stefaan De Winter.

 

Affiche.jpgHet koor.jpgDe Vlijtigen.jpgDe Vadsigen.jpgTijdens de Jaarlijkse Markt in Vorselaar op zaterdag 18 juni 2011 voerde Toneelgroep Oud-KLJ in een regie van Staf Smolders 'Sotscop' op.

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de Jaarmarkt  op  zaterdag 6 september 2014  speelt toneelkring Scheldegalm uit Moerzeke mijn wagenspel ‘Die genoeghlycke Cluychte van den Sotscop’ om  16 u en om 17.30 u, in de feesttent op de hoek van de Scheldestraat en de Ripipiaberg in Moerzeke-Kastel. 

Freddy De Ridder voert de regie. De rolverdeling is als volgt:

Koning: Jan Verhelst

Voorzegger: Marianne Wuytack

Sotscop: Bart D'Heer

De vadsige vrouwen  Marleen De Keyser & Els Wauters

Het vlijtige koppel: Kris Colman & Karin De Kuyper

Spreekkoor:  Carla De Ridder, Arts Olivier, Marleen Van Ransbeeck, Céline De Ruysscher, Marijke Poppe, Dirk Eeckhout .

 

 

 

Opvoeringsvergunning en auteursrechten:
Geïnteresseerde regisseurs kunnen gratis een brochure ter lezing aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.

Info: luc.van.balbergheANTISPAM@telenet.be

 

 

16:19 Gepost door luc-van-balberghe - in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Bank

Parkbank

Titel: De Bank
Auteur: Luc van Balberghe
Jaartal: 1967
Genre: eenakter
Bezetting: 2 heren en 1 dame
Speelduur: 30 minuten
Personages:
- Guliëlmo
- Rupert

(Beiden ongeveer 40 jaar oud. Guliëlmo is een gevierd operazanger. Rupert is homofiel die ooit trachtte Guliëlmo te verleiden. Na jaren ontmoeten ze elkaar opnieuw en hun gesprek evolueert als een pijnlijke mindplay. Wie de tijdelijke bovenhand heeft, blijkt uit o.m. uit het wisselende tutoyeren)
- Frederika: de huisnurse van Rupert, iets jonger maar eigenlijk leeftijdsloos. Zij is een mummie, een robot, een levende dode die begraven ligt onder de tirannie van Rupert

Sfeer, omgeving en decor:
Het stuk speelt tussen vijf en zes uur in de namiddag van een vroege herfstdag rond 1967. Het decor toont de tuin van een oud herenhuis, gegoede burgerij.
Links achter: een deur die in het huis uitgeeft (moet niet zichtbaar zijn)
Rechts achter: een traliepoort, die op de straat uitkomt. In de hoek naast de poort staat een boom.
Verder: gras, struiken.
Bijna vooraan, links van het midden: een verweerde tuinbank.

Creatie:
De creatie had plaats in de Stadsschouwburg te Mechelen op 20 januari 1968 door de Kon. Toneelkring Dienen, in een regie van Alfonso Versteven met in de bezetting Jan Torfs, Alfonso Versteven en Christiane De Rooy

Over het stuk:
Het verhaal begint lang voor het doek opgaat en blijft voortduren als iedereen de zaal al verlaten heeft.
Het is de geschiedenis van drie mensen. Rupert, de heerser, de verwende bourgeoisietelg naar wie iedereen zich zou moeten schikken. Hij is gehandicapt. Door de amputatie van een been zit hij in een rolstoel. Frederika is zijn nurse. Ze heeft zich zo ingesteld op de verbittterde Rupert, dat ze geen persoonlijke mening meer heeft.
Op een vroege herstavond, terwijl ze op de tuinbank zitten, duikt plots Guliëlmo op. Hij is een gevierd operazanger en een jeugdvriend geweest van Rupert.
Tussen Rupert en Guliëlmo kiemde ooit een homofiele relatie. Hoewel ze allebei deze relatie eigenlijk wilden, hebben ze nochtans elk hun gevoelens voor elkaar vermoord.
Op de bank breekt het zielsconflict tussen beide mannen los.
Wanneer tenslotte Guliëlmo het gezelschap van Rupert verlaat, is de stemming enigszins veranderd en schijnt er toch een beetje licht in de duistere ziel van de verbitterde man. Hij begint te begrijpen en probeert zijn houding te wijzigen.
Maar wat ooit in een mens werd vernietigd, kan niet meer worden heropgebouwd…

Opvoeringsvergunning en auteursrechten:
Geïnteresseerde regisseurs kunnen gratis een brochure ter lezing aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.

Info: luc.van.balbergheANTISPAM@telenet.be

 

16:13 Gepost door luc-van-balberghe - in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

O jij, zwerver...

Titel: O, jij zwerver…
Auteur: Luc van Balberghe
Jaartal: 1968
Genre:
Komische thriller in twee bedrijven, voor 4 dames en 7 heren in 2 decors.
Duur: avondvullend, 100 minuten
Personages:
- Lord George Rigg
- Lady Elisabeth Rigg
- Clara Rigg, hun dochter van 18 (zangtalent)
- Gwennie Rigg, hun dochter van 16 (typsiche puber)
- Andrew Rigg, hun zoon van 20, student in Oxford
- Madge, het dienstmeisje
- Jacques Bautelle, vriend van Andrew
- Dominee Lake, huisvriend van de Riggs
- Zwerver Patterson
- Twee agenten

Sfeer en omgeving:
De personages vormen een gesofisticeerd Engels huisgezin van de lagere landadel. Iedereen vousvoyeert mekaar. Veel hoogdravend gepraat zonder veel inhoud, veel schone schijn en ‘cultuur’ als alibi voor geestelijke leegheid. Alleen de dochters zijn ‘van deze tijd’ en leggen het protocol subtiel naast zich neer. De zoon studeert in Oxford en heeft daar ook het echte leven ontdekt.
Het verhaal speelt zich af omstreeks 1960 in een pompeus landhuis, ergens op het Engelse platteland.

Locatie en decor:
Het eerste bedrijf speelt in de salon. De karakters van de personages worden uitgetekend en alle bouwstenen aangedragen voor de spanning in het tweede bedrijf.
Het tweede bedrijf speelt de volgende dag in de logeerkamer. Nu begint pas de eigenlijke actie met de vermoedens van het ‘misdrijf’, de zoektocht naar de waarheid en de verrassende ontknoping.

Creatie:
Het stuk werd eenmaal opgevoerd in Mechelen door de maatschappij Jong maar Moedig in een regie van Piet Ardies in 1971.

Opvoeringsvergunning en auteursrechten:
Geïnteresseerde regisseurs kunnen gratis een brochure ter lezing aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.

Info: luc.van.balbergheANTISPAM@telenet.be

 

16:12 Gepost door luc-van-balberghe - in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De goochelaar

balletjes onder potjes                                                                                                                                                        

Titel: De Goochelaar

Auteur: Luc van Balberghe
Jaartal: 1969
Genre: komische thriller in 1 bedrijf
Bezetting: 4 heren, 3 dames en (facultatief) een zangkwartet
Duur: 60 minuten
Personages:
- Mister Linley, gastheer
- Mistress Linley, gastvrouw
- Butler Richards
- Mister Wembury, hun gast
- Mistress Wembury, hun gaste
- Miss Cora Wembury, hun dochter
- Mister Magic, de goochelaar
- ‘The Singing Sisters’, een zangkwartet (kan eventueel uitgeschakeld worden als het opvoerende toneelgezelschap niet over een groot spelerspotentieel beschikt)

Situering en locatie:
Het stuk speelt omstreeks 1950 in het landhuis The Sunside van de Linley’s, ergens aan de oostkant van Engeland.
De familie Wembury werd uitgenodigd om de twintigste verjaardag van hun Cora te vieren. Zij werd tijdens een storm in het voorjaar van 1930 hier geboren toen haar ouders een schuilplaats in The Sunside zochten.
Het is valavond. Het feest wordt besloten met een intiem showprogramma dat de Linley’s, in de rookkamer aanbieden…

Decor:
Het decor toont de rookkamer van het landhuis. In de achterwand hangen witte gordijnen. Links staan voor de deur zetels geschikt, rechts werd een klein podium opgetimmerd. De personen kunnen langs de deur links, achter de zetels en ook over het podium rechts opkomen.

Opvoeringsvergunning en auteursrechten:
Geïnteresseerde regisseurs kunnen gratis een brochure ter lezing aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.

Info: luc.van.balbergheANTISPAM@telenet.be

 

16:10 Gepost door luc-van-balberghe - in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wolfsmelk

zigeuners                                                                  

Titel: Wolfsmelk
Auteur: Luc van Balberghe
Genre: Zedenschets in 4 bedrijven
Bezetting: 6 dames en 6 heren, in 1 decor
Duur: avondvullend in 4 bedrijven, 120 minuten
Geschreven in: 2008
Personages:
Anna, 70 jaar, kruideniersvrouw; discreet, minzaam; weet veel over iedereen, maar roddelt niet.
Herman, 50 jaar, de dorpsgek, jonger broertje van Anna; loopt en beweegt spastisch, spreekt hortend, vraagt veel aandacht, maar is erg lief en aanhankelijk; door iedereen in ’t dorp graag gezien.
Gerard, 50 jaar, de waard van café ‘Het Vereedelde Voght’; jonge weduwnaar met een dochter; kan onbeheerst reageren, zit slecht in z’n vel.
Gitte, 18 jaar, zijn dochter; nog iets te jong voor haar leeftijd, beetje naïef, altijd opgewekt en vrolijk; ontluikend.
De dorpsonderwijzer, 50 jaar; beseft dat hij de intellectueel van het dorp is.
Jean, 40 jaar, loodgieter, ‘liever lui dan moe’, verdrinkt zijn eenzaamheid.
Kristel, 40 jaar, de vrouw van de dorpsdokter; verbergt haar eenvoudige afkomst, doet nogal bekakt; wil alles van iedereen weten en roddelt er dan lustig op los.
Greta, 50 jaar, ‘ouwe vrijster’, alleenwonend, vroeg gepensioneerde gemeentebediende, drankverslaafd.
Janosz, 75 jaar, hoofd van de zigeuners
Gabor, 25 jaar, zigeuner
Twee zigeunerinnen, ongeveer 20 jaar, lange zwarte haren, grote ronde oorbellen, lange kleren met naakte schouders.
Eventueel: figuranten die kunnen jongleren, borden draaien, vuur spuwen, rad slagen, flikflakken, accordeon spelen, monocyclisten, etc…

Decor:
Een dorpsplein in zuiderse sfeer. Niet echt ingeslapen, maar ‘er gebeurt nooit wat’.
- Links: de kruidenierswinkel met uitstalraam. Op de eerste verdieping is een venster.
- Achtergrond: enkele huizen (het gemeentehuis?) met zijstraatjes langs beide kanten.
- Rechts: de dorpskroeg ‘Het Vereedelde Voght’ met sober terrasje, 2 of 3 ronde ijzeren tafeltjes. Op de eerste verdieping een raam dat open kan.
-In het midden: een standbeeld met brede sokkel of een fontein met brede rand.
-Ergens: Lantaarnpaal met reclamepaneel voor een soort circusvertoning.

Tijd:
Het is zomer.
1ste bedrijf: zaterdagmiddag
2de bedrijf. zondagvoormiddag
3de bedrijf: zondagnacht
4de bedrijf: maandagochtend

De creatie van Wolfsmelk heeft plaats op 20 november 2010 door De Leiezonen, Drongen, in een regie van Beatrice De Wit. Volgende voorstellingen in het Parochiale Centrum, Oude Abdijstraat 3 te Drongen, op 24, 26, 27 november en 3 en 4 december 2010.

Over Wolfsmelk
Een groep Hongaarse zigeuners strijkt neer in het dorp. Het zijn kunstenmakers met een ‘freakshow’ die helemaal nep is. De jonge zigeuner Gabor gaat voortdurend weddenschappen aan die ‘hij altijd wint’. Hij flirt met elke vrouw, die hij ook ‘altijd wint’.
Gitte, de 18-jarige dochter uit café ‘Het Vereedelde Voght’, wordt op hem verliefd. Hij brengt haar hoofd op hol, maar zondagnacht vertrekken de zigeuners. Gitte gaat met hen mee.
De volgende dag komt aan het licht dat dezelfde groep 50 jaar voordien ook al in het dorp was en toen ook een meisje ‘meenam’.
Wat gebeurde er met haar? Kwam ze ooit terug?
Oude verhalen worden opgerakeld, oude wonden open gereten, familiegeheimen ontsluierd.
Het dorp blijft ontredderd achter, de zigeuners trekken voort.
Maar…


Opvoeringsvergunning en auteursrechten:
Geïnteresseerde regisseurs kunnen gratis een brochure ter lezing aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.

Info: luc.van.balberghe@telenet.be

 

16:05 Gepost door luc-van-balberghe - in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |